Geconfronteerd worden met boktor in je huis is alles behalve leuk. Dit niet alleen omdat boktor aanzienlijke schade aan kan brengen aan je houten meubelen, maar ook omdat ze bijvoorbeeld de dragende constructie van je huis kan aantasten. Een extra pijnpunt is terug te vinden in het feit dat het laten bestrijden van boktor uiteraard ook altijd een bepaalde som geld kost. Omdat niet iedereen dit geld zomaar op overschot heeft is het niet meer dan normaal dat er door veel mensen wordt onderzocht of er mogelijks geen subsidie kan worden aangevraagd voor het laten bestrijden van boktor. Of dat nu al dan niet het geval is vertellen we je graag middels de informatie welke is terug te vinden op deze pagina.

Bestaat er een subsidie voor boktor bestrijden of niet?

Hoe je het ook draait of keert, het verhelpen van een probleem met boktor zal je altijd een bepaalde hoeveelheid aan geld kosten. Ondanks het feit dat boktor bestrijden niet noodzakelijk erg duur hoeft te zijn kunnen deze kosten voor erg veel mensen toch sterk gaan doorwegen. Het logische gevolg hiervan is dat men dan op zoek gaat naar mogelijkheden om bijvoorbeeld een subsidie aan te kunnen vragen voor het bestrijden van de boktor. Helaas komt men dan al snel van een koude kermis thuis, want een subsidie voor boktor bestrijden bestaat op moment van schrijven niet. Dit betekent dat je de kosten volledig voor eigen rekening moet nemen.

 

Bovenstaande zal bij jou als lezer van deze pagina natuurlijk helemaal niet leuk overkomen. Dat valt te begrijpen, maar het moet gezegd dat er in de praktijk enorm veel mogelijkheden bestaan om de kosten voor boktor bestrijden te drukken. Ben je er voldoende vroeg bij? Dan zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om geen professional in te schakelen en de bestrijding voor je eigen rekening te nemen. Let wel, op het ogenblik dat de situatie reeds is ge√ęscaleerd wordt dit absoluut niet meer aangeraden. Je moet dus even voor jezelf uitmaken of het wel of niet nog aangewezen is om de bestrijding zelf te doen of niet.

Zelf boktor bestrijden? Dit zijn de pro’s en contra’s!

De populairste optie waar veel mensen gebruik van maken wanneer het aankomt op besparen op boktor bestrijden is terug te vinden in het zelf doen van de bestrijding. Dit lijkt voor de hand liggend, maar je moet er rekening mee houden dat je ook in dit geval uiteraard nog bepaalde kosten zal moeten betalen. Deze kosten hebben dan voornamelijk betrekking tot:

 

  • Het aanschaffen van beschermende kledij voor het doen van de bestrijding;
  • Het in huis halen van de vereiste producten voor het bestrijden van de boktor;

 

Bovenstaande betekent dat je bij het zelf bestrijden van de boktor dus in principe alleen maar de arbeidskosten kan besparen. Bovendien is het ook zo dat een professional doorgaans betere garanties kan bieden tegen het terug opduiken van boktor na de bestrijding dan jijzelf. Bedenk omwille van deze reden altijd bij jezelf of het op financieel vlak nu wel echt de moeite waard is om zelf de boktor te bestrijden of niet. In de praktijk wil het prijsvoordeel, zeker wanneer de situatie niet snel onder controle is, namelijk wel eens behoorlijk tegenvallen.

Hoe besparen op de kosten van boktor bestrijden?

Er bestaat dus geen subsidie die je een bepaald bedrag van de boktor bestrijdingskosten terug kan geven en ook zelf de boktor bestrijden is blijkbaar niet altijd op financieel (en praktisch) vlak even interessant. Betekent dit dat het wel erg moeilijk is om de kosten voor boktor bestrijden naar omlaag te kunnen halen? Beslist niet. Gelukkig bestaan er namelijk nog heel wat interessante bespaartips die boktor bestrijden voor jou op financieel vlak heel wat interessanter kunnen maken. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet.

 

  • Doe een beroep op een professional uit je eigen buurt

Elke boktor bestrijder kiest er altijd voor om voorrijkosten in rekening te brengen. Het betreft hier kosten welke per kilometer in rekening worden gebracht. Logischerwijs betekent dit dat, hoe verder de boktor bestrijder bij je vandaan is gevestigd, des te hoger deze kosten zullen oplopen. Wil je de voorrijkosten tot een minimum kunnen beperken? Dan kunnen we je alleen maar aanraden om een boktorbestrijder uit je eigen buurt onder de arm te nemen.

 

  • Tracht boktor het leven in je huis zo lastig mogelijk te maken

Boktor kan in principe in elke woning voorkomen. Er bestaan echter verschillende preventieve maatregelen die je zou kunnen nemen om je hout tegen deze vorm van houtworm te kunnen beschermen. Denk hierbij onder meer aan het aanbrengen van een (extra) beschermlaag. Deze kan worden aangebracht gewoon door het verven van het hout, maar ook door deze bijvoorbeeld te voorzien van een laag lak of beits. In ieder geval wordt het op deze manier voor boktor erg moeilijk om zich nog een weg tot in het hout te banen en dat is uiteraard precies wat je wil.